Platon
 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


  

Platon og selvpotensering


Hvem skulle kunne skabe sig om, om ikke en selv?


Platon er i min optik den mest originale tænker, der nogensinde har eksisteret. Han har sådan set udstukket alle menneskets esoteriske muligheder for at nå til erkendelse om sig selv i en verden i bestandig udvikling. Derfor har han også været Rudolf Steiners største inspirationskilde til udvikling af en antroposofisk pædagogik.

Men der er meget mere at lade sig inspirere af, hvad angår det at få verden indrettet sådan, at vi alle kan trives i den.

Noget jeg er dybt fascineret  af i hans skrifter er, at hans metodik, hvad erkendelse angår, lader sig anvende i nye narrativer og tider, uden at noget går tabt.

Det bliver dage, hvor der kommer til at være endnu højere til loftet i atelieret, og hvor hver og en af os kommer til at konfrontere sig med egen indre utopi.
Der vil hver gang indgå praktisk esoteriske øvelser, som hjælper en med at kunne  skue eget sjælelige idealbillede og kunne komme til at handle i overensstemmelse med det.

Datoer:

Lørdag den 19. september
Lørdag den 14. november
Lørdag den 16. januar

Lørdag den 6. marts.


Kl. 9-16


Pris:

3000 kr.