Individuel terapi
 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


  

Individuel og belivende kognitiv terapi

Vort udgangspunkt er, at ingen kan være skyldig i noget som helst.

 

Når vi begynder at kigge på de mønstre i vor adfærd, som vi ikke trives med, er det derfor årsagerne til disse mønstres magt, vi interesserer os for. Ikke personerne, de er knyttet til, men deres handlinger.

 

Vi har fokus på at lokalisere og afdække nutidige  fejltagelser med henblik på at kunne korrigere. Men vejen går gennem forståelse af den proces, som er gået forud, og som har at gøre med, hvad vi har spejlet på dybt subtile planer i vort tidligste liv.

 

Terapien går ud på at afkode sig den fortidstænkning, som dybest set består af spejlinger af noget, som er sket, både i det kollektive og individuelle ubevidste såvel som bevidste sind, og i stedet danne helt nye neuronbanesystemer i hjernen, ved hjælp af hvilke vi kan bruge vort sind åbent,  nærværende og nyskabende.

 

Man kan også sige, at den giver én redskaber til at kunne finde og udvikle ens autonomi, ens åndelige selvstændighed.

 

Terapien rummer bl.a. meditative tegneøvelser i hht prometheusmetoden.

 

Det teoretiske grundlag for denne metode, som har en holistisk tilgang, er beskrevet i bogen Belivelse - at turde ville livet med fokus på friværdien i frontallapperne, af Lisa von Schmalensee Magnússon, som er terapeut i forløbet.

 

Individuelt tilrettelagte forløb.

Pris: 700 kr. pr. time.

For medlemmer af Det Belivende er prisen 600 kr. i timen.

 


 

Individuel belivende og kognitiv terapi

Vort udgangspunkt er, at ingen kan være skyldig i noget som helst.

 

Når vi begynder at kigge på de mønstre i vor adfærd, som vi ikke trives med, er det derfor årsagerne til disse mønstres magt, vi interesserer os for. Ikke personerne, de er knyttet til, men deres handlinger.


Vi har fokus på at lokalisere og afdække nutidige  fejltagelser med henblik på at kunne korrigere. Men vejen går gennem forståelse af den proces, som er gået forud, og som har at gøre med, hvad vi har spejlet på dybt subtile planer i vort tidligste liv.


Terapien går ud på at afkode sig den fortidstænkning, som dybest set består af spejlinger af noget, som er sket, både i det kollektive og individuelle ubevidste såvel som bevidste sind, og i stedet danne helt nye neuronbanesystemer i hjernen, ved hjælp af hvilke vi kan bruge vort sind åbent,  nærværende og nyskabende.


Man kan også sige, at den giver én redskaber til at kunne finde og udvikle ens autonomi, ens åndelige selvstændighed.


Terapien rummer bl.a. meditative tegneøvelser i hht prometheusmetoden.


Det teoretiske grundlag for denne metode, som har en holistisk tilgang, er beskrevet i bogen Belivelse - at turde ville livet med fokus på friværdien i frontallapperne, af Lisa von Schmalensee Magnússon, som er terapeut i forløbet.


Individuelt tilrettelagte forløb.

Pris: 700 kr. pr. time.

For medlemmer af Det Belivende er prisen 600 kr. i timen.


Mulighed for overnatning.

Pris for overnatning og forplejning pr. døgn pr. person i terapeutisk forløb: 300 kr.


Lisa von Schmalensee, mag. art i litteratur, er ansvarlig for undervisningen i den belivende kommunikation.