Parterapi




 


 













 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



 

Parterapi




Er der bebrejdelser og beklagelser i parforholdet?

Er den intime og livsgivende nerve væk?


Sådan behøver det ikke at være.


Belivende og kognitiv parterapi

For par i krise af hvilke som helst grunde.


Med udgangspunkt i den konstruktive og belivende kommunikation har vi udviklet et helt nyt koncept for parterapi.


Da der i dette koncepts selvforståelse ikke kan være nogen af parterne, som er skyld i noget som helst, når vi hurtigt ind til en form for samtale, der er fri for angreb og forsvar, flugt og trækken sig ind i sig selv.


I det trygge og rene nærvær, som opstår, får vi fundet frem til årsagerne til de mønstre man sidder fast i, de mønstre, som gør, at man misforstår hinanden, frustreres, irriteres o.s.v.


Fordi vi i henhold til konceptet holder handlinger og personer adskilt fra hinanden, lærer vi at give både hinanden og ens egne såvel som ens partners delpersonligheder empati.


Delpersonligheder, som virker destruktive, stammer alle fra fortiden. De er dybest set alle spejlinger af noget, som er sket i den allertidligste barndom, så den kommer vi også til at kigge på. Men disse tilsyneladende destruktive delpersonligheder kigger vi på, indtil vi lærer dem så godt at kende, at vi ser de dybeste følelser og behov hos dem og dermed får afdækket deres potentiale.


Idet dette sker, ophæves den magt mønstrene har over én, og hermed er man allerede i gang med at korrigere de skæbnesvangre fejltagelser.


Prometheusmetoden inddrages efter behov.


Pris: 700 kr. i timen.



For medlemmer af Det Belivende er prisen 600 kr. i timen.


Kommer man langvejs fra, er der mulighed for overnatning.

Overnatning og forplejning pr. døgn pr person i terapeutisk forløb: 300 kr.









Lisa von Schmalensee, mag. art i litteratur, er ansvarlig for undervisningen i den belivende kommunikation.