Esoterisk menneskeforståelse

I 2019-2020

1. gang:  Tirsdag den 21. maj

2. gang: Lø. den 14. sept.

3. gang: Lø. den 9. nov.

4. gang: Lø. den  18. jan.


Alle dage 9-17.


Pris: 2000 for alle fire gange eller 600 for et enkelt modul.
 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


  

Esoterisk menneskeforståelse

Forløb 1  (rul ned for at se forløb 2, som starter i maj 2019)


Der er i vor hverdag mange ting og begivenheder, der kan forstyrre ens sjælefred, og når folk er så stressede, at der aldrig har været mere trængsel hos psykologerne, tyder det på, at vi generelt ikke er særlig gode til at håndtere disse forstyrrende elementer.


Har man imidlertid en esoterisk tilgang til alle de ting, der sker, og som man på det eksoteriske plan, i tid og rum på kort sigt, nemt kan finde meningsløse, ja, så kan man bevare en indre ro og dertil finde måder at håndtere sådanne tilsyneladende fredsforstyrrende begivenheder på. Man kan nå dertil, at man undgår ophidselse, dermed mener jeg undgår destruktive følelser som vrede, irritation, had, jalousi, mindreværd, depression,  storhedsvanvid og lignende.


Bliver man så ikke bare en sløv person?


Nej tværtimod.


Man kan blive stærk i sit indre på en måde, der virker inspirerende og belivende både for en selv og ens omgivelser.


 


Hvad sker der så på kurset?


Vi udgår hver gang fra nogle overordnede temaer, som har at gøre med følelsesmæssige tilstande, som vi finder belastende  eller eftertragtede at leve med.  Og rent metodisk vil I opleve, at tilgangen til forståelse af dem hentes fra forskellige områder indenfor den esoteriske viden.


  Der er nogle milepæle indenfor esoterikken såsom Alice Bailey, C.G. Jung,  Rudolf Steiner, Martinus og Et Kursus i Mirakler,  som jeg henter et forståelsefundament hos, men også andre esoteriske inspirationer vil blive inddraget.


De esoteriske udlægninger vil endvidere blive drøftet i lyset af den nyeste kognitionsneurologi.


Og alle tilgange vil være til drøftelse.


Desuden kommer jeg til at inddrage mine egne esoteriske oplevelser, såvel som deltagernes egne eventuelle esoteriske oplevelser vil blive taget alvorligt.


 


Metodeændring - hvorfor nu det?

 


Årsagen til metodeændringen er, at jeg synes, der er for få, der profiterer solidt på den ikke voldelige kommunikation.  Som I alle ved, er der kun tale om ikke voldelig kommunikation, hvis den ender i en fuldbyrdelse af trin fire, anmodningen.


Jo, anmodningen kommer også altid. Men den ignoreres også ikke så sjældent, når der er tale om væsentlige anmodninger til sig selv ;-)  og det, jeg har tænkt på nu i løbet af denne lyse og varme sommertid, er, at der er meget, der peger på, at opbygning af et mere solidt fundament indenfor det esoteriske vil kunne hjælpe en til at nå frem til eksekveringsfasen. Jo flere informationer der kommer ind i dagsbevidstheden og ligger og simrer, desto større er sandsynligheden for illumination, altså for at der går en gevaldig prås op for én, som man så kan begynde at handle ud fra.


Derfor bider vi nu til åndsbollen ud fra temaer, følelsesmæssige temaer, som vi undersøger ud fra de forskellige esoteriske vinkler.


Jeg kan godt garantere for, at det ikke munder ud i diskussioner angående om den ene eller den anden eller den tredje esoteriker har ret, men i at se, hvad det er, der trænger igennem, som tilsyneladende præsenteres på lidt forskellige måder, men som er synkrone på det dybere budskabsplan.


Når jeg laver dagene med workshops, skyldes det, at vi kommer til at knytte temaerne til det hverdagsliv vi lever både i tidens og i evighedens perspektiv.  Jeg mener nemlig, at vort hverdagsliv rummer skjulte dimensioner, der er synkrone med de store temaer i esoterikken.Forløb 2 ESOTERISK ASTROLOGI

I dette forløb trænger vi ind i forståelsen af de kosmiske stråler og deres kvaliteter såvel i de negative som de positive aspekter. Det sker ud fra Alice Baileys bog Esoterisk astrologi, men der indgår en stribe praktiske øvelser, hvori vi lærer at samarbejde med disse kosmiske kvaliteter  på en måde som gør, at vi kan komme til at kommunikere med det Martinus kalder forsynet.

Vi forsøger altså i dette forløb at forberede os til at kunne virke som skytsånder her på jorden i indeværende inkarnation. 

Esoterisk menneskeforståelse


Fire enkeltstående lørdage med esoteriske workshops

Der er i vor hverdag mange ting og begivenheder, der kan forstyrre ens sjælefred, og når folk er så stressede, at der aldrig har været mere trængsel hos psykologerne, tyder det på, at vi generelt ikke er særlig gode til at håndtere disse forstyrrende elementer.

Har man imidlertid en esoterisk tilgang til alle de ting, der sker, og som man på det eksoteriske plan, i tid og rum på kort sigt, nemt kan finde meningsløse, ja, så kan man bevare en indre ro og dertil finde måder at håndtere sådanne tilsyneladende fredsforstyrrende begivenheder på. Man kan nå dertil, at man undgår ophidselse, dermed mener jeg undgår destruktive følelser som vrede, irritation, had, jalousi, mindreværd, depression,  storhedsvanvid og lignende.

Bliver man så ikke bare en sløv person?

Nej tværtimod.

Man kan blive stærk i sit indre på en måde, der virker inspirerende og belivende både for en selv og ens omgivelser.


Hvad sker der så på kurset?

Vi udgår hver gang fra nogle overordnede temaer, som har at gøre med følelsesmæssige tilstande, som vi finder belastende  eller eftertragtede at leve med.  Og rent metodisk vil I opleve, at tilgangen til forståelse af dem hentes fra forskellige områder indenfor den esoteriske viden.

  Der er nogle milepæle indenfor esoterikken såsom Alice Bailey, C.G. Jung,  Rudolf Steiner, Martinus og Et Kursus i Mirakler,  som jeg henter et forståelsefundament hos, men også andre esoteriske inspirationer vil blive inddraget.

De esoteriske udlægninger vil endvidere blive drøftet i lyset af den nyeste kognitionsneurologi.

Og alle tilgange vil være til drøftelse.

Desuden kommer jeg til at inddrage mine egne esoteriske oplevelser, såvel som deltagernes egne eventuelle esoteriske oplevelser vil blive taget alvorligt.


Metodeændring - hvorfor nu det?


Årsagen til metodeændringen er, at jeg synes, der er for få, der profiterer solidt på den ikke voldelige kommunikation.  Som I alle ved, er der kun tale om ikke voldelig kommunikation, hvis den ender i en fuldbyrdelse af trin fire, anmodningen.

Jo, anmodningen kommer også altid. Men den ignoreres også ikke så sjældent, når der er tale om væsentlige anmodninger til sig selv ;-)  og det, jeg har tænkt på nu i løbet af denne lyse og varme sommertid, er, at der er meget, der peger på, at opbygning af et mere solidt fundament indenfor det esoteriske vil kunne hjælpe en til at nå frem til eksekveringsfasen. Jo flere informationer der kommer ind i dagsbevidstheden og ligger og simrer, desto større er sandsynligheden for illumination, altså for at der går en gevaldig prås op for én, som man så kan begynde at handle ud fra.

Derfor bider vi nu til åndsbollen ud fra temaer, følelsesmæssige temaer, som vi undersøger ud fra de forskellige esoteriske vinkler.

Jeg kan godt garantere for, at det ikke munder ud i diskussioner angående om den ene eller den anden eller den tredje esoteriker har ret, men i at se, hvad det er, der trænger igennem, som tilsyneladende præsenteres på lidt forskellige måder, men som er synkrone på det dybere budskabsplan.

Når jeg laver dagene med workshops, skyldes det, at vi kommer til at knytte temaerne til det hverdagsliv vi lever både i tidens og i evighedens perspektiv.  Jeg mener nemlig, at vort hverdagsliv rummer skjulte dimensioner, der er synkrone med de store temaer i esoterikken.