Bøger
 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


  

          BøgerMan kan på denne side dels hente den mentalitetshistoriske "Belivelse - at turde ville livet med fokus på friværdien i frontallapperne"  og  børnebogen "Offerstenen", begge i pdf format.

Det teoretiske grundlag bag en stor del af konceptener er beskrevet i Belivelse - at turde ville livet med fokus på friværdien i frontallapperne. 513 s. Prometheus, 2007.


Bogen er en skitse til en ny og tidssvarende kristendomsopfattelse og et udvidet etikbegreb, i hvilket mennesket bliver kirken i kraft af sine handlinger. Den henvender sig til ethvert søgende og tænkende menneske, som har vanskeligheder med syndsbegrebet.

 Her er tale om en måde at fatte den dybeste mystik i kristendommen på i lyset af såvel den nyeste hjerneforskning som lovmæssigheden i det enkelte menneskes udvikling og evolutionens seksuelle polforvandling. Den postulerer al tings uskyld på samme tid som den efterlyser konfrontation med årsagerne til alt det, der forhindrer os i at kunne leve i en fredeliggjort verden. Den peger på vor konfrontationsangst, lydighed og følelsesmæssige slaveri som sjælelig væksthæmmer og forsøger at udvikle en spirituel konstruktiv kommunikation, der inddrager årsagssammenhænge i stedse større kompleksiteter, som en måde at konfrontere sig ikke voldeligt på. Som sådan er der tale om en bog, der dybest set er en lærebog i konstruktiv kommunikation med nye indfaldsvinkler til fænomener som kritisk journalistik, terrorisme og islam, abort, fri seksualitet, homoseksualitet, politisk lederskab samt opfattelsen, at tanker skulle være toldfri.

Den er i sin yderste konsekvens et opgør med over hundrede års modernismeforståelse og varsler via et nyt begreb, reanimation, som er at forstå som en kognitiv opdatering af begrebet reinkarnation, det gryende moderne romantiske menneskes komme.

Da dens tænkning imidlertid bygger på visheden om, at enhver vej, der ikke gås i frihed, gås baglæns, konfronteres vi med vigtigheden af et valg.


 


Den kan købes  hos enhver boghandler og købes her for 250 kr. ved henvendelse til  info@promkomm.dk


Så kan den endvidere hentes gratis i pdf-format ved at klikke på nedenstående pdffil


Offerstenen.

Roman for børn. Især velegnet til højtlæsning, og som inspiration til underfundige samtaler med børn i 7-13 års alderen om nogle af de svære emner.


Lisa von Schmalensee Magnússon: Offerstenen, 1992.

Birgit Bennedbæk har lavet illustrationerne

Bogen er endnu ikke udgivet men kan læses i pdfformat her.

Galleri med Birgit Bennedbæks illustrationer


Lisa von Schmalensee, mag. art i litteratur, er ansvarlig for undervisningen i den belivende kommunikation og forfatter til både Belivelse og Offerstenen..