Meditationsretræter
 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


  

Éndags meditationsretræter

 


Man kan finde en sådan indre fred og ro – en indre sjælelig fylde – at man med sindsligevægt formår at holde en overordnet kurs – i fred med sig selv og sin omverden – uanset kaos i det ydre.


Det kan visse former for meditation bidrage til, og man kan lære dem her.


 


Indføring i fuld opmærksomhed

Hver retræte begynder med, at man præsenterer det tema, som pt. fylder i ens liv.


Dette tema kommer man i løbet af dagen til at formå at tænke over på en inspireret måde, sådan at det gives fuld opmærksomhed, men af noget, der er større end ens sædvanlige tænkeevne.


Man træner på denne måde sit sind i at blive frigjort fra vanetænkning og tomgangstænkning og til at kunne håndtere en større kompleksitet og træffe valg på baggrund af denne. Kort sagt til at blive bedre til at finde socialt kreative løsninger og præstere meditativ praksis.


 


Vi benytter os af følgende metoder:


 


•Afstresning via diverse lydøvelser 


•Afstresning via male- og tegneøvelser (Prometheusmetoden)


•Åndedrætsfokuserende meditation


•Meditativ tænkning inspireret af Et Kursus i Mirakler


 


Et Kursus i Mirakler er et amerikansk moderne åndfuldt mindtraining kursus, hvori en praksis byggende på årsags- og virkningsforholdet mødes med en dyb forståelse af empatibegrebet.


For god ordens skyld skal nævnes, at det essentielle i mirakelkurset er en forvandling af én selv, som dybest set består i at komme fra det aflivende stresshormonsystem (det cortisole) til det belivende (det pyrokatechine). Eller fra at være i de destruktive følelsers vold til at komme ind i de konstruktive og belivende følelsers løsningsorienterede og berigende sfære.


Fokus er på total afstresning og opladning af indre ressourcer.


Der kan desuden være retræter med særlige temaer. Nærmere oplysninger herom på hjemmesiden.


 


Fordybelse i Et Kursus i Mirakler

Der er mulighed for at studere Et Kursus i Mirakler systematisk og sammensætte retræterne således, at man kan få en uddannelse som meditationsterapeut.


 


Pris pr. gang: 500 kr. incl. moms.


Klippekort med ti retreats: 4.000 kr


Tidspunkt: 9.30 til 16.00.


Man medbringer selv frokost.


Tilmelding til ét retreat ad gangen senest 3 dage inden retreatdagen.


Aktuelle datoer

8. september

22. september

6. oktober

20. oktober

3. november

17. november

1. december

15. december


Datoer for samtlige aktiviteter på akademiet ses i  Kalender

 


Om de anvendte metoder

 


Prometheusmetoden er en helt ny og unik meditationsmåde, som bl.a. er inspireret af indsigt i den allernyeste kognitionsneurologiske forskning med særligt henblik på vore to hjernedeles forskellige funktionsområder.


 


Via diverse maleøvelser kommer man i løbet af processen på ubevidste måder til at kontakte fortidigt følelses- og tankestof, som kan virke hæmmende og blokerende for opnåelse af mål, og flytte dette fra den irrationelle højre hjernedel til den rationelle venstre hjernedel, således at ens rationalitet og  handlekraft tager sig af det blokerende og hæmmende, uden at man får kendskab til, hvad det hæmmende og blokerende er.


Her er derfor tale om en utroligt blid måde at slippe af med fortidigt uhensigtsmæssigt følelsesgods på. Læs eventuelt nærmere om metoden her under prometheusmetoden i menuen..


Men her er også tale om en blid måde at vække og aktivere kreative potentialer på, sådan at lethed og lys i højere grad kommer til at påvirke ens tankemønstre og fremme den konstruktive og belivende dimension i ens liv.


Da det tilsyneladende ligger indbygget i selve metoden i konceptet, at intellektet "narres", virker den, selvom ens intelligens skulle have modstand overfor meditation.


I samarbejde med en psykiater er jeg ved at finde ud af præcis hvordan det lader sig gøre, og vi er også i gang med at designe et ph.d.projekt til Christina Præstkær, som vil forske i metodens eventuelt gavnlige indvirkning på kræftpatienter.  Indtil videre konstaterer vi bare, at det virker.


Metoden har fået sit navn fra Prometheus, som ifølge den græske mytologi var den gud, der bragte lyset til menneskene. Eftersom metoden bringer lys i ens sind, og den stod mig klar netop i et mentalt inspireret glimt, forekommer dette mig at være dens rette navn.


 


Konceptet er udviklet af mig selv, Lisa von Schmalensee, og jeg har ikke kendskab til metoder, der minder det fjerneste om det. Det har været brugt i Kommunikationsakademiets regi siden foråret 2013, og der er det yderst mærkværdige ved den, at den indtil nu hver eneste gang har afstedkommet højere niveau af lethed og lys, optimisme, glæde og inspiration hos den mediterende. Den har altså indtil nu haft en succesgrad på 100 %. Da det både gælder stressede og udbrændte voksne og selvmordstruede unge, anser vi, der arbejder med metoden, at der er stor sandsynlighed for, at konceptet vil kunne såvel forebygge stress, depression og udbrændthed samt gavne langtidssyge med psykosomatiske sygdomme.


Et Kursus i Mirakler, som er et  moderne filosofisk mindtraining kursus, hvori praksis byggende på årsags- og virkningsforholdet i møde med holistisk kærlighedsforståelse, indgår dertil som inspirationskilde til at anskue ens forskellige livstemaer på, og vi gennemgår systematisk 2-3 af de i alt 365 øvelser hver gang.


For god ordens skyld skal nævnes, at det essentielle i Kursus i Mirakler er en forvandling af én selv, som dybest set består i at komme fra det aflivende stresshormonsystem  (det cortisole) til det belivende (det pyrokatechine). Eller fra at være i de destruktive følelsers vold til at komme ind i de konstruktive følelsers berigende  og belivende sfære.


Trænger man til at få stresset totalt af og  opleve opladning af en helt ny form for energi er man velkommen. 

Meditationsretræter

Lisa von Schmalensee, mag. art i litteratur, er ansvarlig for undervisningen i den belivende kommunikation.