Følelsernes intelligens på arbejdspladsen
 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


  

Indføling i erhvervslivet


Daniel Goleman:

Følelsernes intelligens på arbejdspladsen

Borgens Forlag, 1999, 462 s. 329 kr.


I 1997 udkom Følelsernes intelligens, som efterfølgende blev anmeldt yderst begejstret i dette tidsskrift af undertegnede. Og nu, to år efter, er den blevet efterfulgt af Følelsernes intelligens på arbejdspladsen, som begejstrer mig om muligt endnu mere, fordi der her ikke blot peges på yderst interessante forskningsresultater - aldeles i overensstemmelse med Martinus kosmiske analyser - men fordi der her også orienteres om, hvordan og hvorfor de bruges i uddannelsen af vore "allertungeste drenge" indenfor erhvervs- og forretningsliv. Her er nemlig en afdækning af, hvorledes selve karmaloven er blevet indkorporeret i den undervisning, der har at gøre med hemmelighederne ved succés. Det gælder såvel Harvard business School, som udklækker eliten blandt børsforhandlere og økonomiske rådgivere, som militærakademier og virksomhedsledelse i al almindelighed.

Goleman tager udgangspunkt i, at man må hinsides den traditionelle sagkundskab og ind i en helt ny målestok for at kunne tage temperaturen på en virksomhed. Man må til at bruge et barometer, der har med sociale antenner at gøre og udvikle en bevidsthed fra den del af vor opmagasinerede hukommelse, som slet ikke er tilgængelig for vor almene bevidsthed. Dette betyder blandt andet, at man inden for erhvervslivet skal til at glemme alt om markedsanalyser og i stedet udvikle evnen til at fornemme om en pågældende virksomhed er ved at udvikle astralrenter i karmabanken eller på et højere plan er i harmoni med sine omgivelser (se blot s. 378, hvor han direkte skriver om karmiske gældsposter). Fornemmer man, at den er ved at udvikle astralrenter, skal man holde sig fra den, fordi det betyder, at den før eller siden vil blive ramt af en eller anden form for katastrofe. Og vel at mærke også selvom man er overbevist om på kort sigt at kunne tjene penge på handelen.

Det, Goleman peger på i forbindelse med den nye målestok, er en højere og større form for følelsesmæssig intelligens, som går ud over grænserne for de i handelen implicerede parter. Den harmonitilstand virksomheden skal være i er af en art, som ligger udenfor de postulerede partiske interesser. Der er således i dybeste forstand tale om en tilstand, hvor virksomheden er i harmoni med de kosmiske love, og hvor man ved at tjene på en virksomhed, der ikke overholder dem, gør sig selv medansvarlig, selvom man i juridisk forstand ikke er det, ved uomtvisteligt at påføre sig selv virkningen af dét, man er årsag til.

Det er for undertegnede en overmåde morsom pointe - og mange vil sikkert også kalde den grumme amerikansk - at tilskyndelsen til at følge de kosmiske love, således som det fremstilles i denne bog, ikke findes frem i et abstrakt indre behov for at være god men derimod i den meget pragmatiske holdning, at man ønsker succés, underforstået rigdom og fredelige tilstande, og at der ifølge den nyeste forskning kun er én vej til den: nemlig venskab på et højere plan med hele menneskeheden og resten af organismen Jorden - eller sagt med andre ord: en holistisk indfaldsvinkel til enhver handel.

Det er en meget glædefremmende oplevelse for anmelderen at sidde med denne bog i hænderne og læse om alle de virksomheder, hvor den følelsesmæssige intelligens tilsyneladende er blevet indført eller er ved at blive indført. Éns syn på militære strateger må man endvidere være forberedt på kan blive ganske positivt under læsningen. For mig selv har det i det mindste skabt forståelse for, hvorfor det er forekommet, at jeg blandt højt rangerende militærfolk har fundet de største fredselskere og praktiske konfliktløsere.

Bogen er et must for enhver der ønsker at lytte sig indfølende ind i det nye årtusinde. Og det er bogen om girafsproget også.
Samtlige anmeldelser er skrevet af  Lisa von Schmalensee Magnússon, en del af dem under navnet Lisa S. Burgess og publiceret i tidsskriftet Kosmologisk Information og Forum for Den ny verdens Impuls.