Stof til eftertanke
 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


  

Vigtig stifinder indenfor det esoteriske

 


Alice A. Bailey:


Stof til eftertanke.


Uddrag af bøger af Alice A. Bailey og den tibetanske mester Djwhal Khul udvalgt af en studerende.


Esoterisk Center Forlag, 1996, s. 558. kr. 248.


 


Der står ganske vist ikke et ord i Stof til eftertanke, som ikke allerede forefindes i forfatterskabet, men da det jo som bekendt dels er temmelig omfattende, og en del af bøgerne, herunder bl.a. Letters on Occult Meditation og The Rays and the Initiations, endnu ikke er oversat til dansk, kan man nok læse tekstsamlingen igennem uden at støde ind i udelukkende kendte redegørelser, og vigtigst af alt: finde ud af hvor hvad står, og hvor man således kan trænge dybere ned i en problematik.


Bogen er delt op i emner og temaer, og udvælgerens politik på området fortjener stor ros. Vedkommende har nemlig ulejliget sig med i stor udstrækning at bringe citater, som kan være med til at bringe klarhed over, hvorfor mennesker, der mener at kende Bailey kan støde ind i andre, der også påstår at kende Bailey, og såre forundres over, hvad de får at høre, fordi det slet ikke er foreneligt med, hvad man selv har læst. Et eksempel er diverse uddrag i forbindelse med emnet menneskeracer. Her fremgår det nemlig meget tydeligt, at man i forskellige værker kan se tilsyneladende forskellige synspunkter komme til udtryk. Kigger man på hvilke udgivelser diverse synspunkter er fremkommet i, bliver det imidlertid tydeligt, at man (menneskeheden) får den sandhed, som nu kan være belejlig på det pågældende tidspunkt for at det, der skal ske, kan komme til at ske. I The Problems of Humanity kan man således læse, at der med hensyn til børnene i blandede ægteskaber sjældent er tilfredsstillende forhold. Omvendt kan man i Esoterisk healing læse, at vi må til at gøre grundige forberedelser til at få de bedste resultater ud af blandede forhold med henblik på en mere homogen menneskehed. I Undervisning i den ny tidsalder får vi at vide, at det åndelige rige er ved at tage form i alle lande, men især hvor den kaukasiske race findes. Her kan vi endvidere også læse, at den nye racetype langt mere er en bevidsthedstilstand end en fysisk form, og at det i fremtiden vil blive således, at det er vor sindstilstand og bevidsthedstilstand, der betinger og bestemmer tilsvarende legemsnatur og således frembringer visse fysiske kendetegn, hvorfor de fysiske raceforskelle, samtidig med at vi mentalt og åndeligt udvikler os, vil elimineres.


Man kan således sige, at udgivelsen er med til at rydde mange misforståelser af vejen, for det gøres ganske tydeligt, at der er forskellige synspunkter, men progressionen i erkendelse er mærkbar, og for én, der kender det fulde forfatterskab, vil det stå tydeligt, at der i forfatterskabet er meddelelser, som kan tjene som hjælpemiddel for verdenstjenere på mange niveauer i forskellige tidsaldre; og kun når den enkelte læser holder fast i sin detalje, løsrevet fra hele forfatterskabet som kontekst, kan man tale om egentlige modsigelser.


Man må heller ikke glemme, at alt hvad der viderebringes fra mere højfrekvente kilder, jo dog altid går igennem en slags filter hos den pågældende, hvorfor renheden i det "modtagne" altid vil være afhængigt af ens eget frekvensniveau i modtagelsesperioden.


Bogen er et strålende oversigtsværk for enhver, der vil orientere sig, begynder såvel som mere erfaren.


 

Anmeldelser

Samtlige anmeldelser er skrevet af  Lisa von Schmalensee Magnússon, en del af dem under navnet Lisa S. Burgess og publiceret i tidsskriftet Kosmologisk Information og Forum for Den ny verdens Impuls.Vigtig stifinder indenfor det esoteriske


Alice A. Bailey:

Stof til eftertanke.

Uddrag af bøger af Alice A. Bailey og den tibetanske mester Djwhal Khul udvalgt af en studerende.

Esoterisk Center Forlag, 1996, s. 558. kr. 248.


Der står ganske vist ikke et ord i Stof til eftertanke, som ikke allerede forefindes i forfatterskabet, men da det jo som bekendt dels er temmelig omfattende, og en del af bøgerne, herunder bl.a. Letters on Occult Meditation og The Rays and the Initiations, endnu ikke er oversat til dansk, kan man nok læse tekstsamlingen igennem uden at støde ind i udelukkende kendte redegørelser, og vigtigst af alt: finde ud af hvor hvad står, og hvor man således kan trænge dybere ned i en problematik.

Bogen er delt op i emner og temaer, og udvælgerens politik på området fortjener stor ros. Vedkommende har nemlig ulejliget sig med i stor udstrækning at bringe citater, som kan være med til at bringe klarhed over, hvorfor mennesker, der mener at kende Bailey kan støde ind i andre, der også påstår at kende Bailey, og såre forundres over, hvad de får at høre, fordi det slet ikke er foreneligt med, hvad man selv har læst. Et eksempel er diverse uddrag i forbindelse med emnet menneskeracer. Her fremgår det nemlig meget tydeligt, at man i forskellige værker kan se tilsyneladende forskellige synspunkter komme til udtryk. Kigger man på hvilke udgivelser diverse synspunkter er fremkommet i, bliver det imidlertid tydeligt, at man (menneskeheden) får den sandhed, som nu kan være belejlig på det pågældende tidspunkt for at det, der skal ske, kan komme til at ske. I The Problems of Humanity kan man således læse, at der med hensyn til børnene i blandede ægteskaber sjældent er tilfredsstillende forhold. Omvendt kan man i Esoterisk healing læse, at vi må til at gøre grundige forberedelser til at få de bedste resultater ud af blandede forhold med henblik på en mere homogen menneskehed. I Undervisning i den ny tidsalder får vi at vide, at det åndelige rige er ved at tage form i alle lande, men især hvor den kaukasiske race findes. Her kan vi endvidere også læse, at den nye racetype langt mere er en bevidsthedstilstand end en fysisk form, og at det i fremtiden vil blive således, at det er vor sindstilstand og bevidsthedstilstand, der betinger og bestemmer tilsvarende legemsnatur og således frembringer visse fysiske kendetegn, hvorfor de fysiske raceforskelle, samtidig med at vi mentalt og åndeligt udvikler os, vil elimineres.

Man kan således sige, at udgivelsen er med til at rydde mange misforståelser af vejen, for det gøres ganske tydeligt, at der er forskellige synspunkter, men progressionen i erkendelse er mærkbar, og for én, der kender det fulde forfatterskab, vil det stå tydeligt, at der i forfatterskabet er meddelelser, som kan tjene som hjælpemiddel for verdenstjenere på mange niveauer i forskellige tidsaldre; og kun når den enkelte læser holder fast i sin detalje, løsrevet fra hele forfatterskabet som kontekst, kan man tale om egentlige modsigelser.

Man må heller ikke glemme, at alt hvad der viderebringes fra mere højfrekvente kilder, jo dog altid går igennem en slags filter hos den pågældende, hvorfor renheden i det "modtagne" altid vil være afhængigt af ens eget frekvensniveau i modtagelsesperioden.

Bogen er et strålende oversigtsværk for enhver, der vil orientere sig, begynder såvel som mere erfaren.


Lisa von Schmalensee, mag. art i litteratur, er ansvarlig for undervisningen i den belivende kommunikation.