Forside
 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


  

Velkommen til stedet, hvor vi ikke siger undskyld men uskyld.

Vi har en tilgang til forståelse af begrebet kommunikation, som hidrører fra al den esoteriske viden, som er tilgængelig gennem de sidste århundreders litteratur. Dette indebærer blandt andet, at vor definition af kommunikation ikke begrænser sig til samtale mellem mennesker men rummer en dybere forståelse af, hvorledes vi gennem enhver følelse, tanke, beslutning og handling indgår i en kosmisk vekselvirkning af vældig betydning.


Har man først forstået lovmæssigheden i denne vekselvirkning, kan man begynde at virke egentlig kreativt for at virkeliggøre "fred på jord og i menneskene velbehag".


Det kan godt være at der går et par tusinde år, men det kan også ske så hurtigt some in a twinkle of an eye.


Vore metoder og tilgange er mange, idet vi tilstræber at arbejde på så forskelligartede måder, at vor plastiske hjerne får nye neuronbaneforbindelser både hvad angår det lydlige, det visuelle/rumlige/farvemæssige og det rent sproglige, hvilket indebærer at få sat ord på så stor en kompleksitet som muligt.


Og endelig at få aktiveret DIRIGENTEN, som han kaldes i kognitionsneurologien, alias det der kaldes sjæl i den kristne terminologi, alias vort åndelige højere JEG i martinuskosmologiens terminologi.


 


De væsentligste esoteriske kilder, som vi arbejder med er:


 


Martinuskosmologi

Ikke voldelig kommunikation

Rudolf Steiners litteratur, antroposofien

Et kursus i Mirakler

Alice Baileys forfatterskab (teosofien)

C.G. Jung

Mine egne esoteriske erfaringer, bl.a., som beskrevet i bogen Belivelse - at turde ville livet med fokus på friværdien i frontallapperne fra 2007.

 


I vinteren 2018 og -19 afholder vi to forløb i henholdsvis esoterisk menneskeforståelse og esoterisk astrologi via Herkulesmyterne, Herkules arbejder


Der er endnu ledige pladser i begge forløb.


Dertil afholder vi retræter cirka hver anden fredag over hele året bortset fra i juli. Se eventuelt nærmere her.


Meditationsretræterne er specielt velegnet for dem, der gerne vil studere Et Kursus i Mirakler i dybden. Her er også endnu få ledige pladser.

Lisa von Schmalensee, mag. art i litteratur, er ansvarlig for undervisningen i den belivende kommunikation.